Zakres działalności

Zakres działalności, z uwagi na współpracę z licznymi specjalistami obejmuje wszystkie dziedziny prawa.

Kancelaria specjalizuje się w:

 • w sprawach kredytów hipotecznych indeksowanych oraz denominowanych kursem waluty obcej (np.frank)
 • opracowywaniu projektów umów cywilnoprawnych, gospodarczych i handlowych oraz w ocenie skutków prawnych zaciągniętych zobowiązań;
 • dochodzeniu odszkodowań, w tym roszczeń od ubezpieczycieli;
 • obrocie nieruchomościami;
 • prowadzeniu spraw z zakresu prawa własności, użytkowania wieczystego i służebności, ksiąg wieczystych i hipoteki, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz w postępowaniach egzekucyjnych.
 • zakładaniu i rejestracji spółek, obsłudze prawnej przedsiębiorców, doradztwie prawnym, podatkowym i ekonomicznym;
 • postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych;
 • bankowości, finansach i rynkach kapitałowych;
 • obsłudze prawnej spółek giełdowych i sporządzaniu prospektów emisyjnych;
 • opracowaniu due diligence prawnych i finansowych;
 • obrocie papierami wartościowymi;
 • reprezentowaniu klienta w postępowaniach sądowych, administracyjnych i polubownych (arbitrażowych);
 • reprezentowaniu klienta w negocjacjach i rozmowach handlowych.

W zakresie prawa karnego i postępowania karnego Kancelaria świadczone usługi polegają na prowadzeniu obrony podejrzanych i oskarżonych, reprezentowaniu pokrzywdzonych, występowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego oraz reprezentowaniu skazanego w postępowaniu wykonawczym.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Wiesław Żurawski
Al. Wolności 55A
84-300 Lębork
Tel./fax +59 862 34 42
Założyciel
serwisu Porady prawne - WirtualnyMecenas
strona: https://wirtualnymecenas.pl
Współtwórca książki
"Poradnik kredytobiorcy - Kredyt hipoteczny indeksowany do CHF"
Czytaj więcej...